مشتریان ما

» عمده فروشان و مراکز پخش
» صادر کنندگان
» فروشگاههای زنجیره ای، پروتئینیها و سوپر مارکتها
» تعاونیها ی خصوصی و دولتی
» کیترینگها و آشپزخانه های صنعتی
» رستورانها، فست فودها و بوفه ها
» هتلها، بیمارستانها و سازمانهای خصوصی و دولتی
» تمامی علاقه مندان به مصرف آبزیان